Lager och produktion i Varberg

Vi är stolta över det vi gör

God överblick och korta beslutsvägar gör det möjligt att styra produktionen på ett flexibelt sätt. Vi månar om alla våra kunder lika mycket, och har en särskild lina för att kunna ta hand om småorders på ett effektivt sätt.

Delaktighet som grund för innovation och effektivitet

Vi har byggt ett livskraftigt och personligt företag där delaktighet är en viktig faktor. På våra veckomöten ser vi till att alla i personalen är införstådda med vad som pågår. Dessutom får vi i organisationen viktig input från verkstaden.

Ett familjeföretag med såväl produktion som organisation

Vi på Stegerud Steel tror starkt på värdet av att bevara produktion och yrkeskunskap i Sverige. Det ger många fördelar i processen och närheten till kunderna innebär kortare leveranstider.

Läs gärna mer om hur Stegerud Steels framgångssaga började. Du kan också ladda ner vår verksamhetsbeskrivning för en mer ingående beskrivning av vår verksamhet. Ladda ner verksamhetsbeskrivning